Çocuk Diş Hekimliği


0-12 yaş arası çocukları ve zihinsel engelli hastaları tedavi eden diş hekimliği dalıdır.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin en önemli parçalarından biri olan sağlıklı beslenmeleri çok önemlidir. Çocuklarda çürük ve eksik dişlerin tedavi edilmesi onların büyüme ve gelişmelerine olumlu katkı sağlayacaktır.

Fissür Örtücüler

Dişlerin öğütme yüzeyleri girintilidir ve çürüğe eğilimlidir. Çürük oluşumunu engellemek için bu yüzeylere ince bir tabaka kompozit esaslı rezin uygulanır.

Yer tutucular

Bunlar erken süt dişi kayıplarında ileride oluşabilecek çapraşıklığı önlemek için uygulanır.

Süt Dişi Kanal Tedavileri

Erişkinlerden farklı olarak çürüğün dişin pulpasına (sinirlerine) kadar uzandığı durumlarda (dişin kökünün emileceği dikkate alınarak) yapılır.

Ampütasyon

Çürüğün dişin pulpasına (sinirlerine) ulaştığı durumlarda yapılan bu işlem, dişin tüm sinirlerinin çıkarılıp dişin cansız bırakılması yerine dişin belirli bir bölgesindeki sinirlerin alınarak doldurulmasıdır.